Rezervacije

Rezervacija željenog programa ili aranžmana vrši se na stranicama istih, kontaktiranjem elektronskim putem ili telefonski.


Na svim stranicama sa detaljnim opisom programa nalazi se odjeljak za ispunjavanje koje je potrebno popuniti i navesti točne podatke, prilikom rezervacije elektronskim ili telefonskim putem prikupiće se informacije potrebne za ispunjavanje rezervacije.
Prilikom obrade rezervacije, djelatnici Granturusma će istu izvršiti i kontaktirati vlasnika rezervacije o obavjesti potvrdjene rezervacije i o daljnim informacijama.
Prilikom prijave rezervacije za željeni program, za potvrdu rezervacije vlasnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (ako organizator ne uvjetuje drugačije). Ostatak do ukupne cijene aranžmana se uplaćuje najkasnije 29 dana prije početka putovanja.
Za rezervacije individualnih programa i aranžmana, kao i za sve rezervacije na upit, naplaćuje se iznos cijene aranžmana prema uvjetima iz članka 9., općih uvjeta Granturisma.
Ako Granturismo nije u mogućnosti osigurati rezervaciju za zatraženi program ili aranžman, uplaćeni troškovi rezervacije će biti u cijelosti vraćeni putniku. Ako putnik ne prihvati zatraženu, a od strane G r a n t u r i s m a potvrđenu rezervaciju, troškovi rezervacije se ne vraćaju.
U slučaju prihvaćanja aranžmana od strane putnika, troškovi rezervacije uračunavaju se u cijenu aranžmana.